Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9370 7a2b 390
Reposted fromirmelin irmelin viawiksz wiksz
irrepleceable
0244 f77a 390
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viawiksz wiksz
irrepleceable
7973 1d3c 390
Reposted fromuoun uoun viaendlesslove16 endlesslove16
irrepleceable
1745 ec91 390
Reposted fromsunlight sunlight viaendlesslove16 endlesslove16
irrepleceable
0395 ce3f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaendlesslove16 endlesslove16
irrepleceable
Cause baby you look happier, you do
My friends told me one day I’ll feel it too
And until then I’ll smile to hide the truth
— Ed Sheeran - Happier
Reposted frombadblood badblood viaendlesslove16 endlesslove16
8320 e510 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viawiksz wiksz
irrepleceable
Reposted fromposzum poszum viawiksz wiksz
irrepleceable
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viawiksz wiksz
6632 ed8b 390
Reposted from009 009 viawiksz wiksz
9683 f8d6 390

br0kenpetal:

Instagram: br0kenpetal

irrepleceable
4237 4350 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
irrepleceable
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
irrepleceable
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaendlesslove16 endlesslove16
irrepleceable
Zamieszkujemy nasze ciała przez 70, 80, 90 lat, a życie tu na planecie Ziemia to taka frajda, że chce się, by to trwało. Twój duch, umysł, dusza z wiekiem stają się coraz lepsze. Zaczynasz patrzeć na wiele spraw z perspektywy. To wszystko przyspiesza i tylko to cholerne ciało spowalnia.
— Ray Manzarek
Reposted fromverronique verronique viaendlesslove16 endlesslove16
irrepleceable
6734 96be 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaendlesslove16 endlesslove16
irrepleceable
8010 578e 390
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viaendlesslove16 endlesslove16
irrepleceable
0385 53f7 390
Reposted fromnfading nfading viaendlesslove16 endlesslove16
5991 de52 390
Reposted fromerial erial viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl